Skip to content

Användbart innehåll inför att söka bygglov

Här delar vi med oss av användbar information för er som håller på att söka bygglov. Läs bland våra inlägg så hoppas vi att ni får med er något värdefullt inför er bygglovsansökan.

Fem tips inför ett godkänt bygglov

Att få ett godkänt bygglov är en viktig och nödvändig del av byggprocessen. För att öka dina chanser…


Jansson & Stranderman Byggperspektiv AB drivs av Fredrik Jansson och Peter Stranderman. Vårt fokus ligger på kunden och att vara en trygghet under hela byggprocessen. Vi erbjuder tjänster som byggkonsultation, projektledning och bygglovskonsultation men vår primära verksamhet är kontrollansvar. Vi har lång erfarenhet inom byggbranschen både genom den privata sektorn men även inom samhällsbyggnad.

Våra medarbetare är engagerade, drivna och målmedvetna personer som har ett genuint intresse för konstruktion, byggnation och arkitektur men framför allt möten mellan människor. Vi är certifierad via RISE och engagerade i KARF, Kontrollansvarigas riksförbund.

Att ha en kvalificerad och erfaren kontrollansvarig på ditt byggprojekt kan vara avgörande för att säkerställa en smidig och framgångsrik byggprocess. Genom vår expertkunskap och öga för detaljer minskar risken för eventuella felaktigheter och kvalitetsbrister. Under kontrollansvarigs arbetsplatsbesök kan vi i ett tidigt skede hjälpa till att identifiera eventuella avsteg eller avvikelser från Boverkets byggregler (BBR), vilket kan spara tid och pengar samt öka sannolikheten för att undvika otrevliga överraskningar när det är dags att anhålla om slutbesked.

Om det inte finns en kontrollansvarig, saknas förutsättningar för att bevilja bygglov samt startbesked och arbete får inte påbörjas. Brist på kontrollansvariga kan alltså leda till att byggen försenas eller att de inte kan sättas igång.

Vi är verksamma i Göteborg med omnejd b.la. i Kungälv, Mölndal, Härryda, Lerum,
Alingsås, Ale, Stenungsund, Öckerö, Tjörn, Orust, Kungsbacka, Uddevalla, Bollebygd, Borås, Partille och Lilla Edet men vi erbjuder naturligtvis våra tjänster inom hela landet.