Skip to content

Kontrollansvarig

Ska du bygga om, till eller bygga nytt? Vi är certifierade och hjälper er gärna!

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert. Vi är certifierade enligt PBL.

Hur vi hjälper dig som kontrollansvarig

Vid byggnation, rivningar och markåtgärder krävs enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), en certifierad kontrollansvarig, KA. Som kontrollansvarig kommer vi att fungera som en stöttepelare och bollplank under er process och säkerställa att ni får ett godkänt slutbesked.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Den kontrollansvarige ska medverka till att ert projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Din kontrollansvarige ska bistå dig som byggherre att ta fram förslag till kontrollplan. Det är kontrollansvarig tillsammans med byggherrens som ska tillse att kontrollplanen följs under byggtiden. Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

Om det inte finns en kontrollansvarig, saknas förutsättningar för att bevilja bygglov samt startbesked och arbete får inte påbörjas. Brist på kontrollansvariga kan alltså leda till att byggen försenas eller att de inte kan sättas igång.

Våra medarbetare är engagerade, drivna och målmedvetna personer som har ett genuint intresse för konstruktion, byggnation och arkitektur men framför allt möten mellan människor. Vi är certifierad via RISE och engagerade i KARF, Kontrollansvarigas riksförbund.

Vi är verksamma i Göteborg med omnejd b.la. i Kungälv, Mölndal, Härryda, Lerum, Alingsås, Ale, Stenungsund, Öckerö, Tjörn, Orust, Kungsbacka, Uddevalla, Bollebygd, Borås, Partille och Lilla Edet men vi erbjuder naturligtvis våra tjänster inom hela landet.

BYGGPERSPEKTIV

Vad utmärker oss?

Många års erfarenhet

Vi på Byggperspektiv har många års erfarenhet av bygg & fastighetsbranschen.

Personlig service genom hela processen

Vårt fokus ligger på kunden och att vara en trygghet under hela byggprocessen.

Certifierade kontrollansvariga

Vi är certifierade enligt PBL 2010:900, BFS 2011:14 med ändringar t.o.m. BFS 2015:2 KA 4 & KA 5.

rise logotyp
boverket logotyp